• Data workshops
  • NUP
  • Lean, Mean & Green
  • Basisfuncties - de 5 V's

Lean, Mean & Green

Gericht op continue verbetering, vaardig, lastig te verslaan en groen.

Lean:  'gericht op continue verbetering'
 
VBVV ondersteunt organisaties in hun streven naar maximaal effectieve werkprocessen. Daarnaast bevat VBVV een aantal zeer nuttige rapporten die direct inzicht verschaffen zodat er indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd. 
 
Mean: 'vaardig, lastig te verslaan'  
 
De VBVV is ontwikkeld in samenspraak met ervaren beroepskrachten. Daardoor  zijn we erin geslaagd een programma te maken dat voor u werkt. De werking van  VBVV is logisch. Het programma doet gewoon wat je verwacht. Niet meer, niet minder. 
 

Vrijwilligers, organisaties en makelaars kunnen zonder instructie met het programma werken. 

Green: 'groen' 
 
VBVV communiceert via e-mail. Dat is niet alleen sneller, maar ook minder belastend voor het milieu.