Disclaimer

Het gebruik van de op deze site aangeboden informatie is geheel voor eigen risico. Aan de informatie op deze site zijn geen rechten te ontlenen.

ServiceSites International BV besteedt veel zorg aan deze website. Desondanks is het niet uitgesloten dat informatie op deze site onjuist of onvolledig is. ServiceSites International BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

ServiceSites International BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. ServiceSites International BV geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Overname van informatie en beelden van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding en met handhaving van de naar ServiceSites International BV leidende verwijzingen.